CSI Asbestinventarisatie is een asbest inventarisatiebureau met een degelijke reputatie en een zeer hoog service gehalte met respect voor het individu en zorg voor de omgeving.

Wij voeren onderzoeken uit voor visueel waarneembaar asbest en onderzoeken waar met destructief onderzoek verborgen asbest wordt opgespoord.

Wij verzorgen ook adviesrapporten voor de aankoop en/of verkoop van woningen en bedrijfspanden. Door middel van een visuele inspectie wordt inzichtelijk gemaakt waar er zich eventueel asbest in het pand kan bevinden.

De inventarisatie wordt uitgevoerd door personeel welk integer, onafhankelijk en deskundig is met betrekking tot het project. Informatie wordt alleen met de opdrachtgever gedeeld en niet met andere belanghebbenden anders dan bevoegd gezag of de certificerende instelling.